Algemene Verordening Persoonsgegevens

Geachte relatie,

In de media is er al veel aandacht aan besteed: de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Sinds onze oprichting begin 2013 hebben we er altijd naar gestreefd u persoonlijk te vragen of we uw informatie mochten bewaren, om ook in de toekomst iets voor u te kunnen betekenen.

Desondanks kunnen we ons voorstellen dat dit soms vergeten is of dat u tot een ander inzicht bent gekomen naar aanleiding van bovengenoemde media-aandacht.

Hoewel wij uw informatie nooit zonder uw toestemming hebben gebruikt of zullen gebruiken ten behoeve van derden en altijd eerst contact met u zullen opnemen willen wij u verzoeken ons per omgaande te laten weten indien wij uw gegevens dienen te verwijderen.